Dự án

Dự án đang triển khai

Tiện ích nội khu là một trong những yếu tố tạo lực hút cho các dự án bất động sản. Với mục tiêu khai thác hiệu quả giá trị dự án cần có kế hoạch phân bổ, sử dụng sao cho phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, thiết kế. Bố trí các dịch vụ – tiện ích hài hòa, khoa học nhằm tạo tính kết nối cộng đồng, phục vụ đời sống cư dân và gia tăng nguồn thu.

Cơ hội nghề nghiệp Cùng chúng tôi kiến tạo tương lai

SUCO chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop