Living Services

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ các dịch vụ căn hộ, tòa nhà. Tư vấn miễn phí thiết bị nhà thông minh.

Cơ hội nghề nghiệp Cùng chúng tôi kiến tạo tương lai

SUCO chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop